Home

Stichting de Batsburgh zet zich in om de belangstelling voor geschiedenis te bevorderen  door middel van activiteiten en evenementen. Op deze manier willen wij mensen met elkaar verbinden. De stichting heeft geen winst- oogmerk.

Onze twee projecten

Van Pluk tot Pak; hoe fruit verbindt in de strijd tegen voedselverspilling.

-2020-
400 kilo voor de voedselbank

1000 liter sap geperst

Van het plukken tot aan het verpakken doen we samen met vrijwilligers, zo redden we heel veel fruit.

WolWerkplaats

Dagbesteding voor mensen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen aan het arbeidsproces.

Facebook
Instagram